Pakkan Okullarına Hoş geldiniz | Beykoz - İSTANBUL

  • 444 75 60Bizi Arayın!

  • info@pakkan.k12.tr Bize Yazın!

İLKOKUL

İlkokul Akademik Program


TÜRKÇE DERSLERİ

İlkokulumuzda dört yıla yayılmış biçimde verilen Türkçe derslerinde öğrencilerimiz okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini geliştirip, temel dil bilgisi kurallarını öğrenir ve uygular. Her seviyede okuma ve yazma becerilerini geliştirir. Dilimizin zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru ve etkili kullanmayı öğrenmekle birlikte duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etme becerisini de kazanır. Kelime haznelerini zenginleştirir, görüp izlediklerini, dinlediklerini ve okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma gücü kazanır. Vurgu, tonlama ve noktalama işaretlerine dikkat ederek akıcı okuma, anlama ve akıcı anlatma becerisi edinmeye başlar. Son sınıfta artık doğru yazım kurallarını tam anlamıyla öğrenirken, dilin kullanımıyla ilgili konuları ayrıntılı biçimde içselleştirmiş olurlar.

MATEMATİK DERSLERİ

1. sınıftan itibaren Matematik derslerinde öğrencilerimiz somut malzemelerle toplama, çıkarma, çarpma, bölme, problem çözme ve ölçme gibi matematiğin temel becerilerini kazanmakla birlikte matematiksel becerilerini günlük yaşantılarında kullanmayı öğrenmeye başlar. Öğrenme süreçleri disiplinler arası ilişkilendirme temel alınarak planlanır. Dört işlem, problem çözme, ölçme, işlemler ve problemler arası bağlantılar kurmada yetkinlikleri artar. Matematik öğreniminde baz aldığımız programımızda somuttan soyuta ilerleyen bir öğretim süreci takip edilir. Yaparak yaşayarak öğrenme modeli gereğince öğrencilerimize matematik becerisi günlük yaşamla ilişkilendirilmiş olarak sunulur.

HAYAT BİLGİSİ ve SOSYAL BİLGİLER DERSLERİ

İlkokul eğitiminin içerisinde yer alan Hayat Bilgisi ve son sınıftaki Sosyal Bilgiler derslerimizde öğrencilerimiz hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımayı öğrenir. Hayatı bir bütün olarak tanıma ve anlamlandırma fırsatı bulur. Öğrencilerimiz bu derslerle içinde bulundukları doğal ve toplumsal çevrelerini incelerken; kendini tanıma, çevreyi ve çevrede meydana gelen olayları anlama, daha iyi yaşama yollarını bulma, topluma ait eşyaları tanıma ve bunların nasıl kullanılacağını bilmeleri sağlanır. Öğrencilere hayata ilişkin temel beceriler ve değerler kazandırılarak onların kişisel ve sosyal gelişimlerine ve kendini gerçekleştirmelerine katkı sağlanmak temel amacımızdır. Bu derslerde öğrencilerimizin bulunduğu topluma uyumunu sağlayan, yaşadığı toplumun tarihi, kültürel ve sosyal yapısını tanımasına yardımcı olan, toplumsal yaşamın gerektirdiği davranışları kazanmasını sağlarız.

FEN BİLİMLERİ DERSLERİ

Bu dersimizde öğrencilerimizin bilmeye ve anlamaya istekli olmalarını, çevresini oluşturan her şeye değer vermelerini, mantıklı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini ve bilimsel değerlere sahip olmalarını amaçlar, sorgulama, bilimsel incelemeyi merkeze alırız. Derslerimiz büyük ölçüde gözlem ve deneylerle donatılmış, deneysel çalışmalarda varlıkların ve olayların belirli nitelikleri uygun koşullarda öğrencilerimiz tarafından gözlemlenmesi sağlanır.

YABANCI DİL DERSLERİ

İlkokulda öğrencilerimiz İngilizce derslerinde kendileri ve hayatları hakkında iletişim kurmayı öğrenmeye başlar, hem konuşma ve dinleme becerileri edinir hem de kelime dağarcıklarını geliştirirler. İleriki sınıf seviyelerine geçtikçe sunumlarda dijital araçları ve platformları yaratıcı bir şekilde kullanarak, öğrendiklerini paylaşmanın farklı yollarını öğrenirler. "PakkanEnglishAlive" modeli olarak tanımladığımız kurumsal dil öğretimi yaklaşımımız ilkokulumuzun tüm kademelerinde dili yaşamın bir parçası olarak sunmak ilkesiyle yer bulur. Dört temel dil becerisini geliştirmeye çalıştığımız öğrencilerimizde "PakkanEnglishAlive" modelimiz önemli farklar yaratır.

İkinci Yabancı Dil (Almanca) derslerimizdeyse öğrencilerimize kendilerini iki farklı dilde ifade etme becerileri kazandırmayı hedefleriz. Bir yandan yeni bir dil daha öğrenirken diğer yanda da farklı kültürlerle tanışmaları ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemeleri bizim için çok önemlidir.

BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ

İlkokulumuzdaki Beden Eğitimi Derslerinde amacımız öğrencilerimizin sağlıklı beslenmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini kavraması, vücudunun farkında olması ve öz bakımına önem vermesi, yaşam boyu sürdürülecek doğru alışkanlıklar kazanması, yaş seviyelerine uygun şekilde el-göz, eklem-kas koordinasyonlarını geliştirilmesi, oyunda kazanma ve kaybetme durumunu öğrenmeleri, spor araç ve tesislerini doğru kullanmayı öğrenmeleri, takım çalışmasının önemini kavramalarıdır. 

GÖRSEL SANATLAR DERSLERİ

Sanat derslerimizde öğrencilerimizin, hayatları boyunca sanatla ilgili bireyler ve sanatı bilinçli izleyen tüketiciler olarak yetişmelerini sağlarız. İlkokul seviyesinden itibaren öğrencilerimize sanat yoluyla kendilerini ifade imkânı vererek öğrencilerimizin kişisel gelişimine ve duygusal sağlığına yardımcı olmaya çalışırız. Öğrencilerimize bireysel çalışarak kendilerini ispat etme, duygu ve düşüncelerini ifade etme olanakları tanırız. İlkokul seviyesinde derslerimizde öğrencilerimizle, desen çalışmaları, pastel boya teknikleri, suluboya, akrilik boya, kolaj, tuval çalışmaları, atık materyallerle çalışmalar, üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları gerçekleştirerek ilgili olduğu alanla bağ kurmasının önünü açarız.

MÜZİK DERSLERİ

İlkokul seviyesinde öğrencilerimize Müzik Derslerinde yetenekleriyle buluşturmayı hedefleriz. Çeşitli çalgı (ezgi-ritim) ve ses topluluklarıyla eserler seslendirilerek, müzikli oyunlar oynanarak kendilerini ve müziği daha iyi tanımalarına odaklanırız. Kaliteli müzik beğenisi kazandırmak, bilinçli bir müzik dinleyicisi olabilmelerini sağlamak, kazandıkları müzik becerilerini çeşitli etkinliklerde sergilemelerini sağlamak, müziğin insan yaşamındaki önemini kavratmak en önemli hedeflerimizdendir.