Pakkan Okullarına Hoş geldiniz | Beykoz - İSTANBUL

  • 444 75 60Bizi Arayın!

  • info@pakkan.k12.tr Bize Yazın!

İLKOKUL

Rehberlik, Sosyal ve Duygusal Gelişim

 

Rehberlik Bölümümüz öğrencimizin gelişim yolculuğunda kendisine, ailelere ve öğretmenlerimize akademik planı içerisinde ve sosyal-duygusal ihtiyaçlar doğrultusunda destek olmayı amaçlar.

Okul psikoloğumuz ve rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak onlara tanıma çalışmaları yapar. Güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını keşfetme, sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip etme ve ihtiyaca yönelik bireysel çalışmalar gerçekleştirme gibi hizmetler sunar. Gelişim sürecinde yapılan tüm çalışmaların kalıcılığını sağlamak için öğrencilerimizle etkileşim içerisinde olan herkesle güven, iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışır.

Bu çalışmalar sırasında uzmanlarımız öğrencilerimize gelişim süreci içerisinde teşhis koymaz ve tedavi önermez. Rehberlik bölümümüzün amacı öğrencilerimizin gelişim yolculuğunda onların sosyal, duygusal, bilişsel ve davranış gelişimlerini gözlemlemek ve okul ortamında uygun yöntemlerle desteklemektir.

Öğrencilerimizle yapılacak çalışmalar:

• Okula uyum sağlama (oryantasyon) çalışmaları: Yeni arkadaşlıklara, öğretmenlere ve okula alışmasını sağlayacak destekleyici çalışmalar yapılması.

• Kendisini ve çevresindekileri tanıması ve anlaması, olumlu öz saygı geliştirme: Kendisini keşfetmesi, ilgi ve yeteneklerinin farkına varması,  kendisine ve çevresine  yönelik olumlu tutum geliştirmesi.

• Duyguları yönetebilme becerisi çalışmaları: Tüm duyguların yaşanabileceğinin normal olduğunu bilmesi, duygularıyla tanışması, onları fark etmesi ve baş edebilmesi. 

• Arkadaşlarla ve yetişkinlerle iletişim becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi: İlişki kurduğu insanlarla duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilmesi ve ilişkiyi sürdürebilmesi.

• Sorumluluk bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi: Kendine güvenmesi, inanması, kendi davranışlarının sorumluluğunu alması, sosyal ortamda verilecek sorumluluklara açık olması.

• Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması: Öğrenmeye odaklanabilmesi ve öğrenmenin gerçekleşebilmesi için uygun yöntemlerin geliştirilmesi.

• Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanabilme: Okul, ev ve sosyal alanlardaki sorumluluklarını planlayabilmesi ve organizasyon becerilerini geliştirebilmesi.

• Problem çözme becerisi: Hayatında karşılaştığı sorunlara yönelik uygun stratejiler ve çözümler geliştirmesi.

• Kendisinin ve başkalarının bedenine ve sınırlarına saygı duyma: Bedeninin kendisine özel olduğunu bilmesi, bedenini koruması, başkasının bedenini ve sınırını tanıması, yetişkinlerin de çocuğa sevgi gösterirken (en yakınlarının bile) beden ve sınırlarına saygı duyması.

• Sosyal becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar: Oyunlara ve gruplara katılım sağlayabilme, ilişkiyi başlatabilme-sürdürebilme, empati kurabilme, hayır diyebilme, yardımlaşma, farklılıklara saygı gibi arkadaşlık ilişkilerini destekleyecek çalışmalar yapılması.

• Değerler eğitimi: kendine, çevresine, doğaya saygı duyma, yüreğinde insan sevgisi olan, hayvanları koruma ve gözetme konusunda duyarlı; tabiatın içinde bir denge olduğunu bilen bireyler yetiştirme, kuralların değerlerle ilişkilendirilerek öğretme ve yol gösterme

Velilerimizle yapılacak çalışmalar: 

• Veli görüşmeleri

• Veli bültenleri

• Veli bilgilendirme seminerleri

Rehberlik bölümümüz, düzenli veli görüşmeleriyle okul ortamındaki öğrencinin gelişimiyle ilgili anne babalarla iş birliği kurar. Yaş gelişim özellikleri ve güncel kavramlarla ilgili bültenler paylaşır ve ailelerimizi bilgilendirir. Yaygın karşılaşılan ve sık sorulan sorulara dair velilerimizin katılabileceği eğitim programları hazırlar ve sunar. 

Davranış yönetimi adımlarımız öğrencilerin olumlu davranış geliştirmesini sağlayan, olumsuz davranışı fark ettiren ve olumluya çevirmek için destekleyen uygulamaların bütünüdür. Hedefimiz, öğrencilerin olumlu davranışları içselleştirmesi ve yaşam boyunca bu becerileri kullanmalarıdır. Rehberlik öğretmenlerimiz bu hedefler doğrultusunda tüm öğretmenlerimizle birlikte çalışır.