Pakkan Okullarına Hoş geldiniz | Beykoz - İSTANBUL

 • 444 75 60Bizi Arayın!

 • info@pakkan.k12.tr Bize Yazın!

İLKOKUL

Yabancı Dil Programı


Pakkan Okullarında İngilizce Öğrenme Ekolojisi

Yabancı dil eğitiminde 1970’li yıllardan beri gerçekleşen en köklü değişikliklerden biri iletişimsel dil öğretimin hayata geçirilmesi oldu. Yabancı dilin ezberlenecek veya kurallar bütünüyle öğrenilecek bir alan değil de hayatın bir parçası olarak görüldüğü ve dili kullanarak bir görevi yerine getirmek olarak ifade edildiği o dönemlerden bugüne kadar pek çok gelişme yaşandı. Nelerdi bu gelişmeler? Öğretmenin, öğrencilerinin yabancı dil öğrenme süreçlerini şekillendirdiği ve onlara yardımcı olduğu, öğrencilerin kendi sorumluluklarını almaya yönlendirildiği, dört temel dil becerisinin ana odağı oluşturduğu ve sınıfın öğrenme için tek yer olmadığı bu gelişmeler bize tek bir şeyi gösteriyor. 

“Yabancı dil öğrenmek demek dil bilgisi kurallarını bilmek demek değildir.” 

Yabancı dil bilmek demek dünya vatandaşı olarak size sunulan görevleri yerine getirmek demektir. 

PAKKAN Okulları olarak biz de bu gelişmelerin ışığında geliştirdiğimiz PakkanEnglishAlive modeliyle, bilimsel yaklaşımların sunduğu prensipleri düstur edinip yabancı dil eğitimini şöyle tanımlıyoruz:

 • Her çocuk özeldir. O halde her öğrencimizin bilgiyi ele alması farklıdır. Bu da bazı öğrencilerimizin kendi öğrenme yöntemlerine göre hazırlanması gereken bir anlayışın benimsenmesi gerektiği anlamına gelir. Beklenen seviyenin gerisinde kalan öğrencilerimiz gibi daha hızlı bir ilerleme gösteren öğrencilerimizin de farklılıkları bizler için önemlidir ve dikkate alınmalıdır. 
 • Geliştirilen tüm bilimsel yaklaşımların da ileri sürdüğü üzere, iletişimsel dil öğretim yöntemi esas alınmaktadır. Dil hakkında yapılan bir eğitimden ziyade, dili bizzat kullanarak ve bunu bir hayat gayesi anlamına getirerek öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyoruz. Bu olanak tanıma süreci de konuşarak, yazarak, dinleyerek ve okuyarak oluyor. 
 • Uzun yıllardır yabancı dil eğitiminin sınıf dışı etkinliklerle desteklenmesi gerektiğini biliyoruz. O halde, sınıf içinde yaratılan ortam kadar önemli olan bir diğer husus da öğrencilerin sınıf dışı etkinliklerle kendi öğrenme süreçlerini yapılandırmalarına fırsat yaratılmasıdır.
 • Kendi öğrenme sürecini sorumlu bir şekilde sürdüren öğrencilerin başarılı dil öğrencileri olduklarını biliyoruz. O halde, özerk bireylerin gelişimine destek vererek ve öğrencilerimizin kişiliklerini, öğrenme stillerini ve öğrenme stratejilerini yakından gözleyerek onların farkında bireyler olmalarına yardımcı oluyoruz. Tüm bilgi akışı bile kesildiğinde bilgiye nasıl ulaşacağını bilen ve belki de daha da önemlisi kendi eksik ve güçlü taraflarının farkında olan bireyler için öğrenme asla bitmeyecektir. Çünkü biliyoruz ki nehirde balık kalmadan önce başka nehirlerde de balık tutabilecek öğrencilere ihtiyacımız var. Biz de bunun oluşması için mücadele ediyoruz. 
 • “PakkanEnglishAlive” modeli olarak tanımladığımız kurumsal dil öğretimi yaklaşımımızın en önemli unsuru; dili yaşamın bir parçası olarak sunmaktan geçiyor. Bir diğer boyutunda ise akademik ve iş İngilizcesi becerilerinin öğretimi bulunuyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin sadece günlük hayatta kendilerini ifade etmelerini değil aynı zamanda akademik ve iş ortamında da kendinden emin bireyler olarak iletişimlerini sürdürmelerinin öneminin farkındayız.

PakkanEnglishAlive Modelimizde Neler Var? 

1. İletişim

Herkesin bildiğine emin olduğumuz bir söz var: “Dili bir görevi yerine getirirken kullanırız.”

Dünyada yabancı dil eğitimine yönelik yapılan tüm bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu üzere, günümüzün dil sınıflarındaki en önemli amaç bireylerin iletişimsel yeterliğe (communicative competence) sahip olarak yetişmelerini sağlamaktır. 1980’li yıllarda ortaya atılan bu kavrama göre dil eğitimi dört temel hedefe odaklanarak yürütülmelidir. 

Dil bilgisel yeterlik: Yabancı dil öğrenen bireylerin gramer bilgisi başta olmak üzere dili oluşturan unsurlar konusunda yeterlik göstermesi,

Toplum dil bilimsel yeterlik: Bireylerin bağlama ve katılımcılara bağlı olarak dili nasıl kullanacağını bilmesi (örneğin resmi ve resmi olmayan konuşma biçimlerini ne zaman kullanacağını bilme vb.), 

Stratejik yeterlik: Bireylerin dil bilgisi artalanı yetersiz olmasına rağmen iletişimi nasıl sürdürebileceğini bilmesi (örneğin farklı iletişim stratejilerini kullanabilme),

Söylem yeterliği: Bireylerin farklı metin türlerini (öykü, görüşme vb.) nasıl üretebileceğini bilme ya da bu metin türlerini anlayabilmesi.

Bu bağlamda; PakkanEnglishAlive modelimizde bu dört temel noktayı göz önüne alıp tüm öğrenme ortamlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. 

2. Duygusal etkenler 

Yapılan tüm araştırmalar özellikle yabancı dil eğitiminde duygusal etkenlerin düşündüğümüzden çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Günümüzde öğrencilerin zihnine girmesine yardımcı olduğumuz akademik bilgiden daha önemli olan onlarla kurduğumuz duygusal ilişkilerdir. Çünkü biliyoruz ki özellikle eğitim hayatının ilk dönemlerinde öğrencilerin herhangi bir derse sahip olduğu tutum, o dersin öğretmeniyle kurduğu duygusal ilişkiyle açıklanır. Duygu bütünleme teknikleri ışığında öğrenme yoldaşı olarak hareket etmeleri beklenen öğrenci ve öğretmenlerin bu duygusal etkenlerden fazlasıyla beslenmesi elzemdir. 

O halde, PakkanEnglishAlive modelimizin dayandığı en önemli noktalardan birinin duygusal etkenler olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerin kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri için öğrenme ortamının buna uygun şekilde kurgulanması ve öğrencilerin bireysel özellikleri; gelişimsel ve hazır bulunuşluk seviyeleri, öğrenme stilleri ve ders çalışma alışkanlıkları, çoklu zekâ profilleri, mizaç modelleri ve bilişsel özellikleri dil öğrenme programının ve uygulamalarının bilinçli bir şekilde oluşturulması da öğrenmenin ancak duygusal olarak desteklendiğinde amacına ulaştığını gözler önüne sermektedir. 

3. Kültürel unsurlar 

Hepimizin duyduğu bir başka söz de şudur: “Bir dil bir insan, iki dil iki insan.” 

Başka bir dil bilmenin önemini her fırsatta dile getiren insanların dillerinden düşürmedikleri bu cümlenin özellikle kültürel unsurlar açısından önemi büyüktür. Son yıllarda bu alanda yapılan çalışmalar da yabancı dil öğrenen bireylerin gerek düşünme sistematiklerinin gerekse kültürel gelişmelere verdikleri tepkilerin oldukça farklı olduğunu göstermektedir. Uluslararası Kültürlerarası Eğitim Amerika Konseyi (1996) tarafından geliştirilen Kültürlerarası Yeterlilik Piramit Modelinde ileri sürülen kavramlardan olan kültürlerarası beceriler ve deneyimler, diğer kültürlere açıklığın önemi üzerinde durmakta, bu anlamda kültürlerarası yeterliğin kazanılmasında diğer kültürlere açıklığı başlangıç noktası olarak değerlendirmektedir. O halde yabancı dil bilmek tek başına yeterli değildir. İçinde bulunduğumuz bu yüzyılda dünya vatandaşlığı için diğer kültürlerin farkına varmak ve bu kültürleri anlamak da gereklidir. Bu durumda kişilerarası etkileşimlerde kültürler arasındaki farklılıklar ön plana çıkmaktadır. Zaman, dil, yemek alışkanlıkları, giyim biçimleri vb. unsurlar kültürel öğrenmelerle belirlendiği için, uluslararası standartlarda başarılı olmak isteyen bireylerin kültürlerarası iletişim yeterliliğini edinmesi şart olmuştur. Bu çerçeveden hareketle, PakkanEnglishAlive modelimizle sunulan İngilizce öğretim programı, öğrencilerimizin girdikleri uluslararası bağlamlarda, farklı kültüre sahip kişilerle etkileşim kurmadan önce, etkileşim sırasında ve sonrasında olumlu duygulara sahip olmalarını ve farklılıklara saygı duymalarını temele almaktadır. Dünya kültürünü bilmek, farklı kültürlerin özellikle yüksek resmiyet seviyesi içeren bağlamlarda nasıl iletişim kurduğu hakkında fikir sahibi olmak, çocuklarımızın dünya vatandaşı olarak yetişmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. İngilizceyi çok iyi bilen bir insan, bu becerilerden yoksunsa muhtemelen sağlıklı iletişim kuramayacaktır. Çünkü farklı kültürden gelmek, farklı dilleri konuşmak bile insanı zenginleştirir ve farklı dillerde düşünmeyi sağlar. Bu anlamda, ‘PakkanEnglishAlive’ çerçevemizin dâhilinde, kültürler arası iletişimsel yeterlikleri de barındıran bir öğretim yaklaşımı sergiliyoruz.

4. Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (Common European Framework of References for Languages) 

Yabancı dil eğitiminde değişim çok hızlıdır. Bugün geçerli olan bir yöntem yarın eskiyebilir. Geçmişte kabul gören pek çok uygulamanın zaman içinde geçerliliğini yitirdiğine tanık oluyoruz. Avrupa ülkelerindeki gelişmeler ışığında yayımlanan Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (Common European Framework of Reference for Languages) yabancı dil eğitimine yönelik temel esasları belirlemiştir. Bu esasları belirlerken de metinde var olan ana kavramlar, hipotezler, yaklaşımlar ve yöntemler dil eğitiminde standartlaşmayı sağlamak için net bir şekilde tanımlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı da 2001 yılında bu metne katıldığını bildiren bir sözleşme imzalamış ve tüm yabancı dil eğitimi faaliyetlerinin bu çerçevede yürütülmesini taahhüt etmiştir. Metinde bulunan temel yaklaşımlar, PakkanEnglishAlivemodelimizin de esaslarını oluşturmaktadır.  İlkokul düzeyinde, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni ile belirlenen iletişimsel dil yeterlik düzeylerinden A2’yi çıkış hedefi olarak belirlerken, ortaokul öğrencilerimiz için bu hedef B1 düzeyidir.

Dünyada eğitimin dönüştürülmesi aşamasında sıklıkla karşılaşılan yaklaşımlardan biri olan yapılandırmacı yaklaşım, hem Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metninin hem de bizim modelimizin temelini oluşturmaktadır. Dil sınıflarında öğrencilerin pasif bir şekilde bulunmalarının yerine onların dil üreticileri olmalarını sağlayacak yaklaşımla dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımın temel odağını da tam olarak bu oluşturmaktadır. Bizler yabancı dil öğrenme sürecinin öğrencilerimizin katkılarıyla yeniden şekillendiriyoruz. Öğrencilerimiz iş birlikli öğretim modelinin uygulanması sayesinde; empati kuran, saygılı, açık görüşlü, araştıran ve sorgulayan bireyler olmaları konusunda onları destekliyoruz.  

Metinde bulunan bir diğer önemli nokta ise Öğrenen Özerkliği kavramıdır. Ünlü Çinli düşünür Konfüçyüs tarafından söylendiğine inanılan “Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret.” cümlesi bu kavramın özünü ortaya koymaktadır. Öğrencilerin yabancı dil eğitim sürecinde kendi geliştirdikleri strateji ve yöntemlerle öğretmenlerine gerek duymadan doğru bir planlamayla disiplinli bir şekilde başarıya ulaşmalarını arzuluyoruz. Bunu yaparken de onları yirmi birinci yüzyılın en önemli becerilerinden biri olan yaşam boyu öğrenme felsefesinin pratik uygulamalarıyla bir araya getiriyoruz. PakkanEnglishAlive modelimizle; projeler, ödevler, bireysel ve grup çalışmalarla kendi öğrenme sorumluluklarını almaya davet ediyoruz. Bunu yaparken de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonundaki yabancı dil eğitimiyle ilgili genel hususları da dikkate alıyoruz. Öğrencilerimizin yabancı dilleri genel geçer kabul edilen bilimsel yaklaşımlara göre öğrenmelerine dikkat ederken yerel özellikleri de dikkate alarak bize özgü yaklaşımları da hayata geçiriyoruz. 

PakkanEnglishAlive Model’inin Kuramsal Temelleri

 

Yabancı Dil Eğitiminde Öncü Uygulamalarımız 

1. Sürekli Mesleki Gelişim 

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlik üzerine söylediği pek çok güzel cümlesinin olduğunu biliyoruz. Bunlar arasında bir tanesi var ki öğretmenliğin neden sürekli kendini geliştirmekle eş değer olduğunu gösteriyor.

“Öğretmenlik ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir.”

Bu mantığı ilke edinmiş bir kurum olarak, Pakkan Okulları bünyesinde hizmet veren değerli İngilizce öğretmenlerimiz, kariyer odaklı sürekli mesleki gelişim programına tabii olurlar. Hiçbir okul, hiçbir eğitim sistemi bünyesindeki öğretmenlerin başarılarından daha fazla başarılı olamaz. Pakkan Okullarının başarının sırrı ise öğretmen yeterliklerinin sürekli bir biçimde artırılmasıdır. Öğretmenlerimiz, alanlarında değişim gösteren yeni gelişmeleri yakından takip ederek sürekli kendilerine yenilemekte ve sınıflarında karşılaştıkları vakalara bilimsel süreçler ışığında yaklaşmaktadırlar.

2. Tanı Temelli Sınıf Oluşturma

Eğitim dünyasında iyi bilinen yaklaşıma göre her çocuğun gelişim hızı birbirinden farklıdır. Yabancı dil eğitiminde ise öğrencilerin dil seviyeleri her zaman benzerlik göstermeyebilir. Bu durum da beraberinde bazı önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Öğrencilerimizin seviyelerine uygun sınıflarda eğitim görmesi büyük önem arz etmektedir: Bu uygulama, sadece dil yeterlikleri zayıf olan öğrenciyi değil, yüksek olan öğrenciyi de düşünerek tasarlanmıştır. Dolayısıyla, İngilizce öğretim felsefemizi ve programlarımızı, çocuklarımızın okulda geçen her bir saniyesinin ne kadar kıymetli olduğunun farkında olarak tasarladık. Tanı Temelli Sınıf Oluşturma uygulaması ise bu özenin ve farkındalığın doğal bir sonucudur. Bu mantık ışığında hem beklentimizin gerisinde kalan öğrencilerimiz hem de sürekli ilerleme gösteren öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak öğrenme ortamlarını çeşitlendiriyoruz. 

3. Dilin Hayata Açıldığı Uygulamalar: CLIL 

CLIL (Content Language Integrated Learning) dil öğretim felsefesinde içerik temelli eğitim kapsamında ele alınmakta olup içeriğin yabancı dil kullanarak öğretilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu yaklaşıma göre öğrencilerimiz hem yabancı dili kullanırlar hem de fen bilgisi, hayat bilgisi, coğrafya ve tarih gibi derslerdeki konulara ilişkin bilgileri yabancı dilde de öğrenirler. Bu sayede hem içerik hem de dil konusunda bilinçlenme süreci yaşayan öğrencilerimiz birden fazla kazanıma sahip olabilirler. Merak etme ve keşfetme duygularını her zaman diri tutan öğrencilerimizin bu dersler aracılığıyla sunulan içerik sayesinde araştırma, öğrenme, muhakeme edebilme, sorgulama gibi becerilerinin de desteklendiğini söyleyebiliriz. PakkanEnglishAlive modelimizde de ana odağımızı tam olarak bu kavram oluşturmaktadır.

4. Personalized Language Hours: PLHS 

Yapılan araştırmalar, yirmi beş kişilik bir sınıfta, düşük yabancı dil yeterliğine sahip öğrenciye ders başına “otuz saniye” civarında bir zaman düştüğünü gösterirken, bu durum yüksek yeterlik seviyesindeki öğrenciler için biraz daha fazla olabilmektedir. Peki bu süreler yeterli mi? Öğrencilerimiz günde bir iki dakika İngilizce konuşarak İngilizceyi nasıl öğrenecek?   Ana dili konuşmacı olan İngilizce öğretmenlerimizin öğrencilerimizin yabancı dile mümkün olduğunca maruz kalmalarına ek olarak kişiselleştirilmiş konuşma saatleri düzenliyoruz. Bu kulüplerde dersin yoğun akışı içinde derse aktif katılım gösteremeyen öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizle iletişimsel dil öğretiminde uygulanan her türlü teknikle konuşma pratikleri yapıyoruz ve bu pratikler sayesinde öğrencilerimizin dil gelişimlerini destekliyoruz. 

5. Peripheral Learning Environment:  PLE

1970’li yıllarda ileri sürülen dil öğretim yaklaşımlarından biri olan Esinlenmeli Öğretimde son derece önemli bir teknik vardır. Bu teknik, öğrencinin ana odağı dışında kalan fiziksel mekânların dil öğretimi için kullanılması üzerine kuruludur. Şöyle ki sağlanan her türlü pedagojik desteğin yanı sıra öğrenme ortamlarının da dil edinimi destekleyecek bir şekilde kurgulanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Pakkan Okulları’nın fiziksel alanlarını İngilizce edinimini pekiştirmek üzerine tasarladık. Sınıfların dört bir yanını, koridorları, pencereleri, duvarları, merdiven boşluklarını ve hatta basamakları İngilizce ile doldurduk. Okuma köşemizi özellikle öğrencilerimizin okumayla ilgili tutumlarını geliştirmek için çok önemsiyoruz. PakkanEnglishAlive ışığında hazırlanan bu sınıf dışı ortamlarla mümkün olduğu kadar dilin yaşayan bir varlık olduğunu öğrencilerimize göstermek ve bunun onlar tarafından içselleştirilmesini amaçlıyoruz. 

6. Me Project 

PakkanEnglishAlive modelimizin detaylarını ele alırken özellikle yapılandırmacı yaklaşımın üzerinde durmuştuk. “Öğrencinin sosyal ve bilişsel çeşitliliği” esasından hareketle, her bireyin bilgiyi kendine has stratejilerle işlediğini ve öğrendiğini biliyoruz. Yıllar içinde öğrenme stilleri, zeka ve mizaç temelli yaklaşımlarla büyük bir evrim süreci geçiren bu bireysel farklılıkların yabancı dil eğitiminde de önemi büyüktür. Bu evrensel bilgiden hareketle, öğrenmeyi bireyselleştirmemiz gerektiğinin de farkındayız.  Öğrencileri sınıflara ve gruplara bölerek sürdürdüğümüz güncel eğitim uygulamaları içinde her bir öğrencinin öğrenme stillerine göre öğrenme deneyimleri sunabilmek, ancak kurumsal eğitim kültürü olan okulların yapabileceği bir iştir. Bu noktada devreye MP isimli uygulamamız giriyor: Öğrencilerimizin öğrenme stillerindeki farklılıktan hareketle, her bir öğrenciye kendi öğrenme stillerine uygun ders dışı proje görevleri sunuyoruz. Bu sayede hem İngilizce öğrenim sürecini anlamlı ve gerekçeli bir biçimde sınıf dışına taşıyoruz hem de bu süreçte öğrencinin yapmaktan veya üretmekten keyif alacağı görevler sunuyoruz.

Dili Yaşanır Kılan Etkinliklerimiz  

İngilizce Etkinlikler

Yabancı dil eğitimimiz, sınıf dışına taşınan etkinliklerle günümüzün dünyasında hak ettiği unvana kavuşmaktadır. Yabancı dil bir ders değildir, aksine hayatın önemli bir parçasıdır. Bu okul dışı etkinlikler de öğrencilerimizin yabancı dili etkili ve özgüven içinde kullanabilecekleri ortamlarla mümkün olur. Sınıflar arası yapılan etkinlik ve yarışmalarda öğrenciler akranları ile İngilizce pratik yapma imkânı bulurlar. 

İngilizce Tiyatro Performansı

Her eğitim-öğretim yılında, yabancı oyuncuların sergilediği bir İngilizce tiyatro etkinliği gerçekleştirilir. İngilizcenin bir dersten daha fazlası olduğunu öğrencilerimize göstermek önemlidir. Öte yandan yabancı dilin günlük yaşamda nasıl kullanıldığını ana dili İngilizce olan bireyler tarafından sergilenmesi, öğrencilerimiz için paha biçilmez bir deneyim sunmaktadır. Oyundan önce oyunlar ilgili derslerde yapılan etkinlikler ile tiyatro oyunu, yabancı dil eğitimini destekleyen sanatsal bir etkinliğe dönüşür. Oyundan sonra öğrenciler ile oyuncular arasında soru-cevap şeklinde söyleşiler yapılmaktadır.

Yetenek Yarışması 

Öğrencilerimizin çeşitli konulardaki yeteneklerini İngilizce olarak sergileyecekleri ve dilin hayatın anlamında olduğunu görmelerini sağlayacak bu yarışma sayesinde hem öz güvenlerini geliştiriyorlar hem de günlük ifadeleri kullanma imkanı buluyorlar.

Heceleme Lideri 

Öğrencilerimizin özellikle ilkokul döneminde karşılaştığı zorluklardan biri olan heceleme konusunda yürütülen bu etkinliğimizle bu konuda bilinç yaratıyoruz. Keyifli bir ortamda sürdürülen heceleme lideri yarışmamız sayesinde öğrencilerimizin erken yaşlarda sağlam bir dil bilgisel altyapıya sahip olmalarını hazırlıyoruz. 

Mektubum Okyanusta 

Yabancı dil eğitiminde anlatım becerilerinden olan yazma becerisinin önemi asla inkar edilemez. Özellikle günlük ifadelerin kullanılmasına olanak tanıyan sınıf dışı etkinliklerinden olan mektup arkadaşlığı bu anlamda sayısız fırsat sunmaktadır. Öğrencilerimiz, akademik oturum boyunca bir dizi konuda ortak okuldaki öğrencilerle posta kartları ve mektup alışverişinde bulunurlar. İdeal olarak bu karşılıklı bir değiş tokuşa yol açacaktır. Bu sayede de PakkanEnglishAlive modelinin en önemli sütunlarından biri olan iletişimin gelişimi desteklenecektir. 

Çevrimiçi Kaynaklar

Günümüzde öğrencilere kazandırılması gelen en önemli becerilerden biri dijital yeterliklerdir. Teknolojinin içine doğan öğrencilerimizin, teknoloji kullanımlarını tüketicilikten üreticiliğe dönüştürme noktasında yabancı dil eğitimi büyük öneme sahiptir. O halde İngilizce öğretiminde, çocuklarımızın yaşamının doğal bir parçası olan dijital dünyadan faydalanmak durumundayız. Bu bağlamda, PAKKAN Okulları olarak kullandığımız sınıf içi donanımların yanı sıra aşağıdaki uygulamalardan yararlanıyoruz.

Cambridge Learning Management System (CLMS): Kullanmakta olduğumuz Cambridge University Press’in basılı materyalleri ile birlikte, çok fonksiyonlu bir şekilde derslerde ve ev çalışmalarında öğrencinin takibini yapan dijital öğrenme platformudur. Derslerde kullanılan Cambridge University Press materyallerinin, dijital-çevrimiçi içerikleri öğrencilerimize evde zengin bir öğrenme fırsatı sunar ve dilin daha etkili kullanılması 

RazKids Library: Öğrencilerin evde hikayeler üzerinden çalışma yapacakları programdır. İçeriğinde, her seviye için 100-150 kitap bulunan bu programda, öğrenciler tarafından yapılan etkinlikler rapor olarak öğretmene ulaşır ve öğrencilerimizin dil gelişim süreçleri yakından takip edilir.

MintiCity: Çevrimiçi öğrenme platformu MintiCity, çocuklar ve gençler için bir e-öğrenme çözümü sunar . MintiCity, gramer ile ilgili çocuk dostu açıklayıcı videolardan alıştırmalar ve öğrenme oyunları içeren etkileşimli ders kitabına, sınıf yönetimi sistemi, çalışma sayfası oluşturucu ve öğretmenler için otomatik ev ödevi kontrolüne kadar her şeyi kapsar. Oluşturulan sinerjiler öğretmenleri rahatlatır, dersler daha çekici hale gelir ve öğrencilerin motivasyonu, dolayısıyla başarısı önemli ölçüde artar.

Compass LMS: Ders kitabının paralelinde dört dil becerisini destekleyen teknolojiyle bütünleşmiş çalışmalar ile öğrencilerimizin mümkün olduğunca yabancı dille ilgili etkinlikler yapmalarını sağlıyoruz. 

Yabancı Dil Eğitiminde Velilerin Rolü: Sizinle Her Şey Daha Kolay Olacaktır

Dijitalleşen dünyanın bireyler üzerinde yarattığı etkilerin pek çoğunu her geçen gün daha yakından deneyimliyoruz. Değişen alışkanlıklar, sayısız alanda olduğu gibi şüphesiz anne babaların da rollerini yeniden yorumlamalarını zorunlu kıldı. Bu zorunluluk da kendisini değişik ortamlarda gösterir hale geldi. Özel okulların veliler tarafından hangi ölçütlere göre tercih edildiğini ortaya koyan sınırlı sayıdaki araştırma bize velilerin yabancı dil eğitimini tercihlerinde hep ön sıralara koyduğunu göstermektedir. Bu önceliklerine göre hareket eden velilerin çocuklarını en iyi eğitim programlarını uygulayan okullarla buluşturmaları çabaları her ne kadar takdire şayan olsa da asla yeterli değildir. 

Bireyden bireye farklılık gösteren özelliklerinden dolayı tüm öğrencilerin aynı hızda ve aynı seviyede başarı göstermeleri beklenemez. En önemli paydaşlardan olan velilerin bu noktayı anlamaları bizi mutlu eder. PAKKAN Okulları’nın İngilizce öğretim ekibi, çocuklarımızın başarısı için özveriyle, samimiyetle ve var gücüyle çalışmaktadır. Sadece öğretmenlerimiz değil; kurum kurucumuz, yöneticilerimiz ve akademik danışmanlarımız çocuklarımıza en üst düzeyde yabancı dil eğitimi için kesintisiz bir biçimde emek vermektedir.

Ancak eğitim bir eko sistem olduğu gerçekliğinden hareketle, bu süreçte siz değerli velilerimizin katkısı her zamankinden çok daha önem arz etmektedir. Zira bu başarı ihtiyacının gerçekliğe dönüşmesi için kurumun sorumlulukları olduğu gibi öğrencilerin çalışma ortamlarını şekillendiren siz velilerin de çeşitli sorumlulukları vardır. 

Biz çok iyi biliyoruz ki; eğitim, sadece okulda gerçekleşen, bilgi aktarımından ibaret olan, her yaştan çocuğun tek başına üstlendiği bir süreç değildir. Aksine, eğitimin bir ayağı okuldaysa diğeri evdedir. O halde bu süreçte bizi nasıl destekleyebileceğiniz üzerine sizleri bilgilendirmek isteriz.  

Veliler Olarak Bizi Nasıl Destekleyebilirsiniz? 

 1. Çocuklarınızın öğrenme heyecanına ortak olun. Çocuklarınızın öğrendiği yabancı dili bilmiyorsanız bile ona çevrimiçi kaynaklar aracılığıyla yardımcı olabilirsiniz.
 2. Yabancı dil eğitiminde sürekli dil girdisine maruz kalmak önemlidir. Ödevler, bu dil girdisini mümkün kılan en önemli araçlardır. Çocuklarınızın ödevlerini düzenli bir biçimde yaptığını muhakkak kontrol ediniz.
 3. Özellikle erken çocukluk döneminde ana hedef çocuğunuzun yabancı dile karşı olumlu duygu geliştirmesidir. İlerleyen dönemlerde ise yabancı dil gelişiminde büyük ilerleme beklemektense süreci yakından takip etmek önemlidir. Düzenli bir biçimde öğretmenlerimizle görüşerek süreç hakkında bilgi alınız. Bu dönemlerde öğretmenle kurulan ilişki dile karşı duyacağı her türlü duygunun ana belirleyicisi olacaktır. 
 4. Yabancı dil biliyor olabilirsiniz. Ancak çocuğunuzla kuracağınız ilişkide öğretmen rolüne girmektense onun bu sürecini yakından takip eden bir öğrenme yoldaşı olmaya çalışınız. Ayrıca unutmayınız ki yabancı dilinizde tespit edemediğiniz bazı hatalar sonrasında çocuklarınızın düzeltilemeyecekleri hatalara neden olabilir. Kendinizi yetkin görüyorsanız çocuğunuzun sorularını yanıtlayabilirsiniz.
 5. Yabancı dil seviyesiniz çok düşükse bile bu süreçte kendinizi kaybolmuş hissetmeyiniz. Çocuğunuzun ödevini yapmış olduğunu kontrol etmeniz, onunla sözlük karıştırmanız, birlikte keşfederek heyecan duymanız ve hatta size ufak tefek şeyler öğretmesi sizden beklediğimiz en önemli veli tutumudur. 
 6. Ödevlerin önemini biliyoruz. Hele yabancı dil eğitiminde. Eve gönderilen ödevlerin çocuklarınız tarafından yapılması önemlidir. Onların çok başarılı ödevler olmasına da gerek yoktur. Yabancı dil eğitiminde yapılan hatalar öğrencilerin gelişiminde mihenk taşlarıdır. 
 7. Her ne kadar çocuklarınız yoğun bir yabancı dil eğitim programına maruz kalsa da çocuklarınızın sürekli bir biçimde yabancı dili kullanmasını istemeyeniz. Çocuğunuzla empati kurarak kalabalık bir ortamda sizden yabancı dilde konuşmanız istendiğinde nasıl hissedeceğinizi düşününüz. 
 8. Çocuğunuzla yabancı dil bilmenin önemine dair uzun ve kaygı dolu sohbetler yerine, ona bunu hayat geçirmiş insanların hayatlarından kesitler sununuz. Onun bu konudaki düşüncelerini anlatmasını isteyiniz. Bunu anlamak için onunla oyun oynayabilirsiniz veya kendi yabancı dil eğitim sürecine dair bir resim çizmesini isteyebilirsiniz. 
 9. Yabancı dil eğitim sürecinde hemen sonuç beklemeyiniz. Bireyden bireye farklılık gösteren bu durum için sabır anahtar kelimedir.
 10. Disiplinli bir yaklaşım sergilemenin önemine inanınız. Sürekli bir biçimde yabancı dile maruz kalmasını sağlamak uzun aralarla çok maruz kalmasından daha kıymetlidir. 

Paydaşlarımız ve Çözüm Ortaklarımız