Pakkan Okullarına Hoş geldiniz | Beykoz - İSTANBUL

  • 444 75 60Bizi Arayın!

  • info@pakkan.k12.tr Bize Yazın!

OKUL ÖNCESİ

Kuşkusuz yerel ve evrensel bakış açısına sahip dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefliyoruz okulumuzda. Bu fikirden yola çıkarak okul öncesi kadememizde tüm programlarımızı ve etkinliklerimizi çocuklarımızın sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel olarak bütünsel gelişimini göz önünde bulundurarak hazırlıyoruz. Her çocuğumuzun farklı ve eşsiz olduğunu biliyor ve var olan potansiyellerini ortaya çıkaracak en doğal ortamı yaratmayı önceliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki özellikle ilk yıllarda, çocuklar öğrenmeyi değerli ve kendi yaşamlarıyla bağlantılı bulduklarında öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirirler. 

Her çocuk gelişim döneminde farklı fırsatlarla yol alabilir. Merak ve keşif ilk yıllardaki öğrenmenin en önemli unsurudur. Okulumuzun zengin öğrenme ortamı ve alanının deneyimli isimlerinden oluşan eğitimci kadrosu öğrencilerimizin merak ve keşif heyecanıyla başlattığı sorgulamalarını, entelektüel birikim ve deneyimlerle destekler. 

Okul yaşantımız içinde her çocuğumuz sorumluluk alır ve eylemde bulunmaları için destek görür. Dünya çapında okul öncesi alanının marka olmuş pek çok programını sentezleyerek oluşturduğumuz okul öncesi eğitim programımız öğrencilerimizi yaşına uygun biçimde hayata hazırlar, beceri setlerinin gelişimine destek olur.

Öğrencilerimizin iletişim becerileri okulumuzun her alanında desteklenir. Kendilerini ana dillerinde ve İngilizcede yaşlarına uygun biçimde ifade edebildikleri gibi teknoloji okur-yazarı olmaları, sanat ve bilimsel alanlarda da aynı şekilde ifade becerilerinin gelişmesi bizim için çok önemlidir.

Ve tabii ki en önemli konu; veli iş birliği... Bizler için olmazsa olmaz anlamlar içeren bu iş birliği süreci okulumuzda tamamen her çocuğa özel biçimde yapılandırılır. Çocuğumuzun öğretmeni, okul psikoloğu, sorumlu yönetici ve aileyi de içine alarak çocuğumuzun gelişimini anı anına takip edecek bir takım oluşturulur. Kısa periodlarla düzenlenen raporlar ve paylaşılan programlar güçlü bir bağ edinmek adına önemli fırsatlar yaratır. Bu da tabii öğrencimizde anlamlı gelişimler gözlenmesine neden olmaktadır.