Pakkan Okullarına Hoş geldiniz | Beykoz - İSTANBUL

  • 444 75 60Bizi Arayın!

  • info@pakkan.k12.tr Bize Yazın!

ORTAOKUL

Rehberlik, Sosyal ve Duygusal Gelişim

Pakkan Okulları Rehberlik Bölümü, gelişim yolculuğunda öğrenci, aile ve öğretmenlere akademik plan içinde sosyal-duygusal ihtiyaçları doğrultusunda destek olmayı amaçlar.

Rehber öğretmenler, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak öğrencilerine tanıma çalışmaları yapar. Güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını keşfetme, sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip etme ve ihtiyaca yönelik bireysel çalışmalar gerçekleştirme gibi hizmetler sunar. Gelişim sürecinde yapılan tüm çalışmaların kalıcılığını sağlamak için öğrenci ile etkileşim içerisinde olan herkesle güven, iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışır.

Rehber öğretmenler, öğrencilere gelişim süreci içerisinde teşhis koymaz ve tedavi önermez. Rehberlik bölümümüz, öğrencilerin gelişim yolculuğunda onları sosyal-duygusal açıdan gözlemler ve okul ortamında uygun yöntemlerle destekler.

Öğrencilerimizle yapılacak çalışmalar:
• Okula uyum sağlama (oryantasyon) çalışmaları: Yeni arkadaşlıklara, öğretmenlere ve okula alışmasını sağlayacak destekleyici çalışmalar yapılması.
• Kendisini ve çevresindekileri tanıması ve anlaması, olumlu öz saygı geliştirme: Kendisini keşfetmesi, ilgi ve yeteneklerinin farkına varması,  kendisine ve çevresine  yönelik olumlu tutum geliştirmesi.
• Duyguları yönetebilme becerisi çalışmaları: Tüm duyguların yaşanabileceğinin normal olduğunu bilmesi, duygularıyla tanışması, onları fark etmesi ve baş edebilmesi. (Öfkelendiği zaman uygun yöntemlerle sakin kalabilmesi.)
• Arkadaşlarla ve yetişkinlerle iletişim becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi: İlişki kurduğu insanlarla duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilmesi ve ilişkiyi sürdürebilmesi.
• Sorumluluk bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi: Kendine güvenmesi, inanması, kendi davranışlarının sorumluluğunu alması, sosyal ortamda verilecek sorumluluklara açık olması.
• Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması: Öğrenmeye odaklanabilmesi ve öğrenmenin gerçekleşebilmesi için uygun yöntemlerin geliştirilmesi.
• Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanabilme: Okul, ev ve sosyal alanlardaki sorumluluklarını planlayabilmesi ve organizasyon becerilerini geliştirebilmesi
• Sorun çözme becerisi: Hayatında karşılaştığı sorunlara yönelik uygun stratejiler ve çözümler geliştirmesi.
• Kendisinin ve başkalarının bedenine ve sınırlarına saygı duyma: Bedeninin kendisine özel olduğunu bilmesi, bedenini koruması (kendi kendini koruması), başkasının bedenini ve sınırını tanıması, yetişkinlerin de çocuğa sevgi gösterirken (en yakınlarının bile) beden ve sınırlarına saygı duyması.
• Sosyal becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar: Oyunlara ve gruplara katılım sağlayabilme, empati kurabilme, hayır diyebilme, yardımlaşma, farklılıklara saygı, arkadaşlık ilişkilerini destekleyecek çalışmalar yapılması.

  • Değerler eğitimi: İnsan olmak; insani değerlere sahip olmak, kendine, çevresine, doğaya saygı duyma, yüreğinde insan sevgisi olan, hayvanları koruma ve gözetme konusunda duyarlı; tabiatın içinde bir denge olduğunu bilen bireyler yetiştirme, kuralların değerlerle ilişkilendirilerek öğretme ve yol gösterme

Velilerimizle yapılacak çalışmalar:
• Veli görüşmeleri
• Veli bültenleri
• Veli bilgilendirme eğitimleri

Rehberlik bölümü, düzenli veli görüşmeleri ile okul ortamında öğrencinin gelişimiyle ilgili anne-baba ile işbirliği kurarken yaş özelliklerine göre güncel kavramlarla ilgili bültenler paylaşarak anne-babayı bilgilendirir. Yaygın karşılaşılan ve sık sorulan sorulara dair velilerimizin katılabileceği eğitim programları hazırlar ve sunar.

Davranış yönetimi adımlarımız öğrencilerin olumlu davranış geliştirmesini sağlayan, olumsuz davranışı fark ettiren ve olumluya çevirmek için destekleyen uygulamaların bütünüdür. Hedefimiz, öğrencilerin olumlu davranışları içselleştirmesi ve yaşam boyunca bu becerileri kullanmalarıdır. Rehberlik öğretmenlerimiz bu hedefler doğrultusunda tüm öğretmenlerimizle birlikte çalışır.