Pakkan Okullarına Hoş geldiniz | Beykoz - İSTANBUL

  • 444 75 60Bizi Arayın!

  • info@pakkan.com.tr Bize Yazın!

ORTAOKUL

Yabancı Dil Programı

Yabancı Dil Programı

Pakkan Okulları Yabancı Dil Programı

Nasıl bir okul? Nasıl bir yabancı dil öğrenme ortamı?
Pakkan Okullarının hedefi okulumuzda öğretilecek olan yabancı dilleri (İngilizce - Almanca) okul yaşantısına aktif olarak dahil ederek bu dillerin doğal ortamında içselleştirilmesini sağlamaktır. ‘Native speaker’ olarak tanımlanan ana dili İngilizce ve Almanca olan öğretmenler, sabah öğrencileri karşılamaktan teneffüs etkinliklerine; mutfak aktivitelerinden spor etkinliklerine ve hatta STEM/STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat) projelerine uzanan öğrenme ortamlarında öğrencilerle aktif olarak bu dilleri konuşuyor olacaklar.  Pakkan Okullarının felsefesi tüm öğrencilere yabancı dilleri yaşayarak kazandırmak ve öğrenciye dil edindirmektir.

Nasıl yöntemler?
Pakkan Okullarında öğrencilerimize ilkokulda sınıf ortamında haftada 9 saat, 5, 6 ve 7. sınıflarda haftada 8 saat ve 8. sınıfta ise haftada 6 saat İngilizce dersi verilir. Gözlemlerimiz sonucunda, yıllardır İngilizce dersi aldığı halde İngilizceyi hayatına geçirememiş çocuklar ve hatta yetişkinler görüyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin bu dili içselleştirerek ve severek öğrenmesi ana hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda ders plan ve materyallerimizi, sınıf içi farklılıkları da gözönünde bulundurularak farklılaştırma (differentiation) esaslarına göre planlıyoruz. Bu programı takiben öğrencilerimiz derslerle bağlantılı ve disiplinlerarası projeleri de kullanarak yabancı dili bağımsız kullanmayı öğrenirler. Derslerimizde görsel, işitsel ve basılı materyallerin yanı sıra tablerlerden ve eğitim için özellikle hazırlanmış teknolojik uygulamalardan da destek alınır.

Nasıl bir program?
Okulun İngilizce programı konunun uzmanı ve alanda çok deneyimli olan The Know. Eğitim Danışmanlığı kurucuları Berrin Gökçen ve Aysun Tarhan rehberliğinde Pakkan Okulları İngilizce bölümü tarafından oluşturuldu. Programın geliştirilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı'nın (IB) yabancı dil kapsam sıralamasının yanında Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve diğer ülkelerin dil müfredatları ile MEB gereklilikleri de dikkate alındı. Bu program sayesinde ilkokul birinci sınıfta Pakkan Okullarında başlayan bir öğrenci ortaokul sekizinci sınıfın sonunda  Avrupa Dil Standartları seviyelerinde yüksek hedeflere (B1-B2) erişerek, İngilizceyi doğru okuyan, yazan ve en önemlisi akıcı ve doğru anlayıp, doğru konuşan bireyler olacaklar.

Nasıl öğrenciler?
Pakkan Okulları felsefesi ve değerleri doğrultusunda amacımız insan olmak; insani değerlere sahip olmak, kendine, çevresine, doğaya saygı duymak, varlıklarını önemsemek; yüreğinde insan sevgisi olan, hayvanları koruma ve gözetme konusunda duyarlı bireyler yetiştirmektir. Dürüstlük, saygı, yardımseverlik, üretkenlik, güncellik, sorumluluk, hoşgörü önde gelen değerlerimizdir. Bu değerleri yabancı dil öğretiminde konularla bağlantı kurarak bütünlemek amacımızdır. Sorgulayan, eleştirel düşünen ve problem çözebilen, yenilikçi ve yaratıcı,  dijital okuryazar olan, lider ve sorumluluk sahibi olan öğrencilerimizi gelişim yolculuklarında yalnız bırakmıyoruz. Bu becerileri kazandırırken de yabancı dili çeşitli aktiviteler ve kulüplerle (ayrıntılar çok yakında web sitemizde yayınlanacaktır) içselleştirmelerini hedefliyoruz.

Nasıl öğretmenler?
İngilizce eğitiminde en önemli konulardan biri de hiç şüphesiz öğretmen... Sadece öğreten değil öğrenen öğretmen felsefemizden yola çıkarak öğretmenlerimiz yıl boyunca dil öğretiminde yenilikleri yakından takip etmek ve bildiklerini diğer öğretmenlerle de paylaşabilmek adına hem hizmet içi eğitimlere hem de okul dışı seminerlere katılırlar. Pakkan Okullarında kadromuzda tecrübeli ve yeterliliği olan İngilizce öğretmenlerimizin yanısıra ana dili İngilizce olan  öğretmenlerimiz de bulunuyor. Özellikle küçük yaşlarda olmak üzere İngilizce telaffuzun doğru oturması için ana dili İngilizce olan öğretmenlerin ders yoğunluğunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle ilkokulda İngilizce derslerini  ana dili İngilizce olan öğretmenlerimiz yapıyor, ortaokulda da gerek sınıfta gerekse seçmeli aktivitelerde, kulüplerde ve teneffüs aktivitelerinde hem İngilizce hem de diğer branşlardan öğretmenlerimiz de İngilizce konuşarak mümkün olduğunca öğrencileri İngilizce duymaya ve konuşmaya teşvik ediyorlar. Böylece öğrenciler sadece sınıfta değil tüm okul yaşantısı boyunca yabancı dili içselleştirme şansını yakalamış oluyor.