Pakkan Okullarına Hoş geldiniz | Beykoz - İSTANBUL

  • 444 75 60Bizi Arayın!

  • info@pakkan.k12.tr Bize Yazın!

ORTAOKUL

Lise Giriş Sistemi Sınavlarına Hazırlık

Türkiye’de öteden beri eğitimde kademeler arası geçiş sistemleri üzerine çalışmalar yapılır. Millî Eğitim Bakanlığı bu nedenle son yıllarda okulu merkeze alacak şekilde muhtelif adımlar attı ve liselere geçiş için çeşitli sistemleri denedi. Son olarak 2018 yılında uygulamaya konan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öğrenciler üzerindeki baskıyı hafifletmek için, tüm öğrencilerin merkezi sınava girme zorunluluğunu sonlandırdı ve ortaöğretim kurumlarına geçiş sürecinde merkezi ve yerel yerleştirme olmak üzere iki farklı yerleştirmeye imkân tanıdı. Yine pek çok özel okul ve yabancı özel okullar bu LGS sınavıyla öğrencilerini seçer ve kabul eder durumda.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve bu sistemin merkezi sınavı liselere öğrenci kabulünde referans niteliğinde. Biz de Pakkan Ortaokulu olarak öğrencilerimizin bu süreci en iyi biçimde değerlendirmeleri, hazırlıklarını beceri ve hazırbulunuşluluklarına göre gerçekçi biçimde yapmaları, hedeflerini belirlemeleri ve bu hedefe ulaşırken ihtiyaçları olacak mentörlüğü almaları için çalışıyoruz.

Pakkan Ortaokulu LGS Komisyonu tarafından hazırlanan online ya da yüzyüze değerlendirme sınavları öğrencilerimizin 4. sınıftan itibaren ay ay akademik hazırlıklarını gözden geçrmelerine vesile oluyor. Yine komisyonumuzun özellikle sınav sonrası tercih dönemi boyunca tüm ülkeye açık olarak verdiği rehberlik hizmetleri çocuklarımızın çok daha bilinçli tercihler yapması adına çok önemli.

Ortaokulumuzda öğrencilerimizi bireysel desteklemek için yaptığımız sınav hazırlıkları okul saatlerinde ve cumartesi günü öğleye kadar olan zamanda gerşekleşir. Pakkan Eğitim Kurumlarının sınavlara hazırlık konusunda marka olmuş ekibi her öğrencimiz için özel çözümler sunmaktadır.