Pakkan Okullarına Hoşgeldiniz | Beykoz - İSTANBUL

  • 444 75 60Bizi Arayın!

  • info@pakkan.com.tr Bize Yazın!

Rehberlik, Sosyal ve Duygusal Gelişim

Rehberlik, Sosyal ve Duygusal Gelişim

Rehberlik, Sosyal ve Duygusal Gelişim

Pakkan Okulları Rehberlik Bölümü, gelişim yolculuğunda öğrenci, aile ve öğretmenlere akademik ve sosyal-duygusal ihtiyaçları doğrultusunda destek olmayı amaçlar.

Rehber öğretmenler, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak öğrencileri tanıma çalışmaları, güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını keşfetme, sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip etme ve ihtiyaca yönelik bireysel çalışmalar gerçekleştirme gibi hizmetler sunar. Gelişim sürecinde yapılan tüm çalışmaların kalıcılığını sağlamak için öğrenci ile etkileşim içerisinde olan herkesle güven, iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışır.

Rehber öğretmenler, öğrencilere gelişim süreci içerisinde teşhis koymaz ve tedavi önermez.

Öğrencilerimizle yapılacak çalışmalar:

• Okula uyum sağlama (oryantasyon çalışmaları)

• Kendisini ve çevresindekileri tanıması ve anlaması

• Olumlu öz saygı geliştirme

• Duyguları yönetebilme becerisi

• Arkadaşlarla ve yetişkinlerle iletişim örüntülerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi

• Sorumluluk bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi

• Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması

• Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanabilme

• Sorun çözme ve iletişim kurma becerisi

• Kendisinin ve başkalarının bedenine ve sınırlarına saygı duyma

• Bilişsel ve sosyal becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar


Velilerimizle yapılacak çalışmalar:

• Veli görüşmeleri

• Veli bültenleri

• Veli bilgilendirme eğitimleri

Davranış yönetimi adımlarımız öğrencilerin olumlu davranış geliştirmesini sağlayan, olumsuz davranışı fark ettiren ve olumluya çevirmek için destekleyen uygulamaların bütünüdür. Hedefimiz öğrencilerin olumlu davranışları içselleştirmesi ve yaşam boyunca bu becerileri kullanmalarıdır. Rehberlik öğretmenlerimiz hedefleri doğrultusunda tüm öğretmenlerimizle birlikte çalışır.